Med och fil kand Johan Essen-Möller, Lund, har har gått bort efter en tids sjukdom i en ålder av 76 år. Närmast anhöriga är brodern Anders, hans hustru Lena och deras barn med familjer, systern Malin, hennes barn med familjer samt avlidna systern Kerstins barn med familjer.