Göran Lindgren, Malmö, har avlidit i en ålder av 78 år.