Bibliotekarien Finn Hagberg, Lund, har avlidit i en ålder av 87 år.