Bert Konsberg, Limhamn, har avlidit i en ålder av 92 år.