Britta Fritzdorf, Danderyd, har avlidit i en ålder av 84 år. Hennes närmaste är barnen Cecilia, Jonas och Susanna.