Behovet av att rusta upp den eftersatta svenska järnvägen som ett Natoland är "kritiskt", enligt Försvarsmakten.