Övergången till distansundervisning har varit svår för många SFI-elever. Det kan dels bero på att man inte har kunnat få tillräckligt med stöd, men också att man helt enkelt inte har tillgång till rätt teknik. – Vi ser att SFI har tappat deltagare. Framförallt har man tappat de som behöver utbildningen som allra mest, säger utbildningsminister Anna Ekström.