Mer investeringar kombinerat med pressade elnätspriser. Energiminister Anders Ygeman (S) slår tillbaka och anser att kritikerna har fel. Flertalet remissinstanser är inte nådiga i kritiken av regeringens förslag där elnätsbolagen får utnyttja gamla oanv