Lena Hallengren (S): Inte samma tryck och hårda samhällsklimat när jag var ung.