Mindre aktörer vill locka över storbankernas kunder.