Den nationella läkarbristen har gjort att många vårdcentraler i Västmanland haft svårt med att anställa läkare – och istället behövt hyra in läkare. Svårast har det vart på mindre orter där vissa vårdcentraler bara har en till två läkare – i Kolbäck ingen. – Vi har absolut en läkarbrist. Vi skulle behöva 25 specialister till i länet och då pratar jag bara om de vårdcentraler som drivs av...