Utryckningarna minskade med 7 procent under 2020 jämfört med 2019. Från 128 000 till 120 000 insatser, visar ny statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Trafikolyckorna var färre förra året än tidigare, framförallt under maj, no