I Tyskland ökar motståndet mot vindkraften samtidigt som en aggressiv miljörörelse vill stoppa brytningen av brunkol. Det är två anledningar till det ökande intresset från Tyskland att bygga ny vindkraft – i Sverige.