På Gran Canaria pågår ett EU-finansierat projekt för att lindra effekten av klimatförändringar, skydda den biologiska mångfalden och förhindra att ön förvandlas till en öken.