DN 16/2 2018. Genom sin historia har Miljöpartiet vacklat mellan olika roller och motstridiga strategier. Nu har de satt sig i vänsterburen.