Myndigheten sätter nu ner foten och anser inte att Göteborgs stad gjort vad man kunnat för att lösa bristen på förskoleplatser. För detta kräver Skolinspektionen staden på 2,5 miljoner kronor i vite.