Arabisk gurka är en av produkterna som odlas i ett integrationsprojekt för nyanlända på Torfolks gård. De ska få chansen att bli odlare och egna företagare. Projektet har fått drygt en miljon i stöd av Jordbruksverket.