Sölvesborgs kommun avsätter en miljon av sitt reslutat för att dela ut en extra föreningsmiljon. 32 föreningar får nu dela på miljonen.