Alpby sägs vara förebild för Disneys ”Frost” – 780 boende tar emot en miljon turister per år.