Sex grundskolor stängdes på grund av brister – fyra fick miljoner i statsbidrag.