Energimyndigheten säger att Sverige inte har någon specifik plan för hur återvinningen av solpaneler ska se ut i framtiden. Miljö- och klimatministern Isabella Lövin (MP) ger här sin syn på saken.