En för hög halt av det förbjudna bekämpningsmedlet DDT har hittats på fotbollsområdet Örbäcken i Västervik. Enligt kommunen är halten ungefär tre gånger så hög som gränsen för farligt avfall.