Miljöpåverkan kan bli stor efter dieselutsläppet i Härnösand. Men vid den här tidpunkten på året har många fåglar redan flyttat.