Över 300 miljarder investeras längs Norrlandskusten de kommande 20 åren. Välkomna investeringar men baksidan är att många företag kan få svårt att få tag i kompetent personal.