Sveriges ekonomiska makthavare borde medverka till att Sverige blir ett mer jämlikt land. Det bästa vore att en ny trend fick spridning, att det blev ”inne” för rika att skänka bort stora belopp till mindre bemedlade. skriver läsaren Jonas Thornell.