Anklagelserna mot Jeffrey Epstein tvingade Trumps minister att avgå.