Bevakningsplutonen på Gotland patrullerar nu hamnen i Visby, andra viktiga hamnar och Visby flygplats. – Från och med idag är vi mer synliga och finns på strategiskt viktiga platser av civil karaktär, säger Tomas Ängshammar, kommunikationschef vid Gotlands regemente P18.