I den nya antologin ”Eliter i Sverige" undersöker 20 svenska samhällsforskare dagens mäktiga ledare och de miljöer som format dem. Vi har saknat kunskap om samhällets övre skikt och vill fylla en lucka, skriver elitforskaren Mikael Holmqvist. En viktig slutsats är att den nyliberala marknadsaktören har fått ökat inflytande på bekostnad av den bildade överklassmänniskan.