Migrationsverket sågar regeringens lagförslag om att flera ensamkommande ska få uppehållstillstånd om de studerar på gymnasiet. Myndigheten menar att den nuvarande lagstiftningen skulle kompliceras ytterligare.