Myndigheten misstänker att det finns kopplingar till människohandel.