Lagen som skulle korta de långa väntetiderna för dem som sökt svenskt medborgarskap får nu skarp kritik. Trots att lagen säger att ärendena ska avgöras inom fyra veckor får de flesta vänta över ett år på besked om de får bli svenska medborgare eller inte. – När lagen inte följs urholkas förtroendet för rättssystemet, säger Peter Skoglund, juridiklärare på Linnéuniversitetet.