– Inom ramen för en översyn av utlänningslagstiftningen ska utredaren särskilt uppmärksamma tre områden: De är skärpta krav på hederligt…