Regeringen har presenterat en ny kampanj med syfte att informera flyktingar utomlands om den svenska migrationspolitiken. – Och i förlängningen att färre ska söka sig hit, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).