Det är inte svårt att göra sig löjlig över en del av Amnestys slutsatser.