Landet genomgår en gigantisk upprustning – frågan är hur de ska ha råd.