Krigsutvecklingen är svåröverskådlig och Ukraina är långtifrån att vinna kriget.