Det finns de som hävdar att ett avtal var nära redan våren 2022.