Plötsligt ser det sämre ut för en svensk anslutning till Nato.