För tidigt att vara säker på om det blir den avgörande vändpunkt som gör att Ukraina tvingar bort Ryssland.