Matchförbudet fortsätter – parterna jobbar för att hitta en lösning.