General Salvador Cienfuegos anklagas för knarksmuggling och beskyddande av en knarkkartell.