Mycket av det som har hänt i Häradsbäck under de senaste åren står Mette Adolfsson bakom. Hon är entreprenören som ständigt kommer med nya idéer om hur orten kan utvecklas.