Lasse Rydqvist: Kan bli ishalka och glashala vägar