Bolund (MP): ”Att rika länder håller sina löften om klimatfinansiering är avgörande”.