Mer pengar till filmen, förskolebarnen och ungdomarna. Det är regeringens satsningar i vårbudgeten på kulturområdet. Den största satsningen avslöjades redan förra veckan: 50 miljoner kronor för inköp av litteratur till förskolan för att stimulera barns språkutveckling och läsmotivation.(TT)