Andelen palmolja har ökat i drivmedlet som tankas i Sverige • WWF: Inte en hållbar lösning.