Stämningsläget inom det tyska näringslivet förbättras. Det sammanvägda inköpschefsindexet steg i december till 49,7 jämfört med 49,0 föregående månad. Index börjar därmed närma sig 50-gränsen som traditionellt sett brukar indikera på en tillväxt inom ekonomin.