Regeringen har givit Försvarets materielverk (FMV) rätt att förhandla och ingå avtal med Ukraina.