Får flickor att sluta skolan och kvinnor att förlora arbetsinkomster.