Bostadskvarteret Krumeluren på Hammarby och radhusområdet vid Dybecksgatan på Skallberget är områden som kan komma att lyftas som positiva exempel och goda förebilder i Västerås nya arkitekturprogram. – Arkitektur är så mycket mer än bara byggnader, det handlar lika mycket om mellanrummen, säger arkitekt och projektledare Nora Kvassman.